A/B-Testning

AB-Testning är en teknik som tillämpas för att få dina besökare att göra som du vill på din webbplats. A/B-testning tillämpas ofta i E-Handelslösningar för att se vilket utfall som leder till flest köp. Amazon är ett känt exempel på ett företag som mycket framgångsrikt implementerat AB-Tester och kraftigt ökat sin försäljning som följd.

Vad är A/B-Testning?

Som namnet till viss del indikerar innebär ett A/B-test att man provar och analyserar två olika utfall med samma syfte. Rätt och slätt så designas och upprättas två (eller flera) olika versioner på samma sida – som växlas mellan dina besökare. Ett mycket grundläggande exempel i ett A/B-Test skulle kunna vara att ”Köp”-knappen på en produktsida för E-Handel är Grön respektive Röd.

Efter att de två olika versionerna ställts mot varandra i ett förutbestämt antal gånger analyseras resultatet och den version som presterat bäst implementeras eller vidareutvecklas ytterligare. A/B-test är ett enastående sätt för att låta sina kunder bestämma hur ett gränssnitt ska utvecklas och formgivas. Duktiga designers kan göra kvalificerade gissningar för vilken layout som passar din målgrupp bäst – utan att testa kan man däremot aldrig med säkerhet veta.

Det finns flera verktyg tillgängliga på marknaden för att göra A/B-test mer generiska och enklare att implementera. A/B-testning är annars ett förhållandevis tidskrävande moment. IVEO är partner med Myna som tillhandahåller kostnadseffektiva och användbara verktyg för implementation, analys och grafisk sammanställning av A/B-tester. AB-Testning kan utföras på en befintlig, existerande webbplats och i samband med nyproduktion. Följande process tillämpas:

Process för A/B-Test

Varianter

Formge två eller fler versioner av en specifik sida - lämpligast på en sida där du vill att dina besökare ska utföra en viss aktivitet. En aktivitet skulle exempelvis kunna vara att genomföra ett köp, skriva upp sig för ett nyhetsbrev eller anmäla ett intresse i ett formulär. Vad som skiljer de olika versionerna mellan hjälper vi dig med - layout, färger, nödvändiga fält, typsnitt och copy är de vanligaste.

Målbilden

Säkerställ att målbilden är densamma med de två olika versionerna.

Implementation

AB-Testet implementeras och visas slumpmässigt för besökare på de två sidorna och statistik registreras löpande. Implementationen ser lite olika ut beroende på vilket verktyg som används för A/B-testet.

Analys och beslut

Statistik analyseras och den mest framgångsrika versionen implementeras eller vidareutvecklas. IVEO arbetar i huvudsak med verktyg som analyserar utfallet och implementerar det bästa utfallet automatiskt.