Applikationer med Windows Azure

mobileserviceslogoBLUE_620x200

De senaste åren har det dykt upp ett flertal tjänster vilka erbjuder ett alternativ till traditionell “backend”-utveckling, den utveckling som främst berör servrar och databaser. Så kallade Baas (Backend as a Service), låter företag fokusera mer på att skapa användarupplevelser utöver det vanliga och mindre på konfiguration och underhåll av internt utvecklade APIer och databasarkitekturer. Ett bra exempel för detta är Microsoft Azure Mobile Services.

BaaS-tjänster

BaaS-tjänster gör det möjligt att lagra en applikations data i molnet. Datan kan sedan synkroniseras med användarnas enheter via intuitiva men samtidigt anpassningsbara APIer, oavsett om det gäller en vanlig webbläsare eller en applikation till Android eller iOS. Flera BaaS-tjänster låter dig även sömlöst integrera push-notifikationer samt inloggning med sociala tjänster och externa tredjepartssystem i dina applikationer. Några av de större tjänster som finns på marknaden i nuläget är Parse, Appcelerator, Firebase och Windows Azure Mobile Services.

På IVEO har vi intresserat oss för BaaS-liknande tjänster en längre tid då det kortar ner utvecklingstiden och resulterar i minskade kostnader för våra kunder samtidigt som stora leverantörer som Microsoft och Facebook (vilka äger Parse) står för den bakomliggande server- och databasarkitekturen. Kortfattat kan man säga att BaaS-tjänster resulterar i följande:

  • Snabbare utvecklingstakt
  • Minskade kostnader
  • Outscourcing av det ofta komplexa server- och databaslagret
  • Enhetlig sätt att ansluta applikationer till en molntjänst
  • Fokus på front-end-utveckling

Windows Azure Mobile Services

Vi har främst fokuserat på Windows Azure Mobile Services (WAMS), en tjänst som tillhandahåller kompatibilitet och smidiga integrationer med övriga Microsoft-tjänster, exempelvis Windows Active Directory (både lokalt och i molnet), Microsoft SQL-databaser, SharePoint och EpiServer.

Till skillnad från flera andra BaaS tillåter WAMS dig att ha bättre kontroll på hur data hanteras, detta med hjälp av något som kallas “scripts” och “Custom APIs”. Scripts och Custom APIs låter dig som utvecklare på ett enkelt sätt validera, manipulera och hantera datan så som du själv önskar innan interaktioner mot den underliggande databasen genomförs. Eftersom databasen i grunden är en vanlig Microsoft SQL-databas kan man även relativt enkelt skapa upp procedurer och vyer för att förenkla utvecklingen. Det är även fullt möjligt att ansluta till databasen med vanliga verktyg som Microsoft SQL Server Data Tools eller med hjälp av språk och ramverk som exempelvis PHP, Java, .Net, JavaScript.

nodejs-light

Mycket Microsoft-teknologi baseras främst på .NET-ramverket, just därför blev vi glatt överraskade av att ovanstående “scripts” och “Custom APIs” för tillfället enbart går att skrivas i Node.js vilket är ett system baserat på Google’s V8, JavaScript-motorn som körs i bland annat webbläsaren Chrome. På IVEO har vi under en längre tid utvecklat flera interna system och applikationer baserade på Node.js, vilket ger oss god kunskap kring hur man på ett optimalt sätt tillämpar det i Windows Azure Mobile Services-miljön.

Tillsammans med vår goda kunskap inom exempelvis Sencha Touch, AngularJS och andra moderna HTML5-tekniker kan vi tids- och kostnadseffektiv utveckla färdiga lösningar och applikationer åt våra kunder.

Vill ni veta mer om hur ert företag kan dra nytta av BaaS-tjänster för befintliga eller framtida mobil- och webbapplikationer? Kontakta Vilhelm på vilhelm@iveo.se.

Skrivet den 17 oktober av

Bruno Lanevik

Skriv en kommentar

  • XHTML: Du kan använda följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>