IVEO hjälper INOM att byta från Drupal till WordPress

INOM (Innovativ Omsorg), ett av Sveriges största och främsta vårdbolag med inriktning mot avancerad psykiatri och psykosocialt förändringsarbete i egen regi, har valt IVEO för att utveckla nytt administratörsgränssnitt för INOMs externa webbplats. Utvecklingen innebar ett byte av CMS från Drupal till WordPress. Ett byte som inneburit förenklad administration, ökad säkerhet och förbättrad SEO.

Förenklad administration

Ett av de huvudsakliga syftena till bytet av CMS var att Drupalinstallationens administratörsgränssnitt var trögarbetat och icke-intuitivt. Därtill utfördes inte säkerhetsuppdateringar eller versionsuppdateringar på regelbunden basis vilket innebar att systemet var sårbart och hade svårt att dra nytta av prestandaförbättringar.

IVEO producerade hela webbplatsen från grunden för att bygga en mer SEO-vänlig, LESS-baserad och effektiv markup och implementerade den i WordPress. Webbplatsen och dess redaktörsgränssnitt är nu väsentligt mer lättarbetat och underhåll går avsevärt mycket fortare. Allt ifrån hantering av poster, sidor, kalendarium, formulär, användarhantering, sidmallar, menyer och SEO tillämpningar kräver nu minimalt med förkunskap och väsentligt färre klick.

Säkerhet

När en webbplats inte regelbundet uppdateras med säkerhets- och versionsuppdateringar är den sårbar för angrepp. Detta är i synnerhet viktigt vad öppen källkod beträffar eftersom säkerhetshål snabbt blir allmänt kända (vilket både har sina fördelar och nackdelar). INOMs nya WordPress-installation omfattas av ett efterlevnadspaket hos IVEO där vi utför uppdateringar regelbundet, versionshanterar all kod och sköter deployer enligt våra rutiner.

Det har varit särskilt intressant att arbeta med INOM eftersom de värderar den digitala närvaron och intresset för vidareutveckling är stort. Vi ser stor utvecklingspotential i form av att i framtiden kunna arbeta med INOMs digitala identitet.

Drupal till WordPress – Migrering

IVEO har framgångsrikt migrerat huvudsakligt innehåll från Drupal till WordPress för att underlätta i samband med CMS-bytet. Migrering mellan olika plattformar kan ofta vara mycket tidskrävande och komplext, i synnerhet när man inte har full insyn i hur systemet ursprungligen producerades.

Vill du ha hjälp att byta plattform? Kontakta oss här.

Skrivet den 23 maj av

Markus Sackemark

Kategorier: WordPress

Skriv en kommentar

  • XHTML: Du kan använda följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>