10 juli, 2015 IVEO(S)CSS-stilguide

Generella riktlinjer I den här artikeln går vi igenom hur vi på IVEO arbetar med CSS och inledningsvis hur vi namnger våra CSS-klasser. Kortfattat använder vi klassnamn som är passande men även tvetydiga: vi eftersträvar en balans mellan att förklara innehållet och hitta klassnamn med lång livslängd som är återanvändbara. Namngivningsmetoden BEM och en SCSS-linter hjälper till att upprätthålla en så klanderfri struktur som…