Digitala kampanjer

Grundläggande Digitala Kampanjer

Att driva trafik på internet är en stor utmaning. Konkurrensen för nya tjänster och produkter är oerhört hög. Bruset på internet är högt och det krävs något extra för att slå igenom. IVEO arbetar med kreativa digitala kampanjer i syfte att driva trafik, nå ut med nya budskap, förstärka varumärken eller erbjuda ett mervärde till våra kunders målgrupp. Vi har bland annat gjort digitala kampanjer för Microsoft, Moderna Museet, TCO, Mötesplatsen och Upplands Väsby kommun.

Digitala Kampanjer – Var och Hur?

En rolig aspekt med digitala kampanjer är att kreativiteten kan vara i stort sätt obegränsad. Digitala kampanjer kan utnyttja olika plattformar och integrationer. Några exempel:

Integration med Facebook eller andra Sociala medier
Integration med sociala medier kan innebära att rolig information såsom bilder, intressen, namn och arbete kan inhämtas och användas i kampanjen. Kampanjer som utnyttjar information från Facebook kan bli underhållande, interaktiva och mycket aktiverande. Se två mycket framgångsrika implementationer ”Take this Lollipop” och ”Museum of me by Intel”. Läs mer om Facebook-kampanjer.

Mobilapplikation med mervärde
Kampanjer kan med fördel utnyttja mobiltelefonens tillgänglighet och funktionalitet för att skapa ett mervärde för kunden – i praktiskt och/eller underhållningssyfte. IVEO har levererat kampanjverktyg till bland andra TCO och Webasto (KGK) för att skapa mervärde för slutanvändaren och bygga kundens varumärket. För TCO tog vi fram en handbok som används i samband med att en person söker jobb. För Webasto tog vi mobilapplikationer för att kunna starta/hantera sin motorvärmare på distans.

Varför digital kampanj

Att driva trafik och skapa intresse är svårt på internet. Vi på IVEO hjälper dig, med bakgrund från din produkt/tjänst/målsättning, att ta fram ett kreativt, intressegenererande och spännande koncept. Tillsammans med beställaren sätter vi upp en konkret målbild för vad den digitala kampanjen ska uppnå och på vilken tid. En grundmålsättning är alltid att få viral spridning med hjälp av sociala medier. Kontakta oss här för så berättar vi mer!