Konkurrensanalys med Eye tracking

En mycket viktig aspekt av framgång på internet är att vara bättre än sina konkurrenter – oavsett bransch. Om din konkurrent gör ett bättre jobb kommer du ha svårt att ta marknadsandelar. Oavsett om du utvecklar en e-handel, webbapplikation, informationswebb, community eller kampanj är användarupplevelsen A och O. Vi på IVEO utför eye tracking-analys dels på din nya webb, men även på dina konkurrenters webbplatser (och mobilapplikationer) i syfte att lära av andras misstag och framgångar.

Vad är eye tracking?

I enkla ordalag innebär eye tracking mätning av ögats aktivitet och fokus. Eye tracking ger svar på frågor såsom ”Var tittar vi?”, ”Var tittar vi inte?” och ”Hur reagerar ögat på olika stimuli/element?”. Konceptet är enkelt och lättbegripligt men tolkning och analys av insamlad data kan bli relativt komplex.

Hur ser processen med eye tracking ut?

  • Konkretisera hur målgruppen ser ut för den planerade webbplatsen/applikationen.
  • Identifiera de huvudsakliga konkurrenterna för den tilltänkta webbplatsen.
  • Tillsätt en testgrupp om fem – tio personer, som är inom den tilltänkta målgruppen.
  • Skriv ungefär fem scenarion som testpersonerna ska genomföra på konkurrenternas webbplatser.Ex: Leta upp en produkt inom en viss kategori och lägg i varukorgen.
  • En testhandledare sätter upp utrustning för eye tracking och genomför samtliga scenarion tillsammans med testpersonen. Allt spelas in.

Hur går testet till?

Användaren utför testet vid en dator där en kamera är monterad och fixerad mot testpersonens ögon. Kameran kalibreras och följer därefter användarens pupiller för att identifiera var användaren tittar på skärmen.

En extern skärm kopplas till datorn där testhandledaren driver och följer det pågående testet. Testhandledaren ser användarens ögonfixering i realtid och gör relevanta anteckningar baserat på anmärkningsvärda händelser. Testhandledaren ställer, efter varje utfört deltest, ett antal frågor för att få in ytterligare data.

Resultatrapport

Den insamlade informationen sammanställs och analyseras med hjälp av programvara och interaktionsexperter.  Rapporten av själva konkurrensanalysen omfattar konkreta exempel (videoinspelningar) på vad konkurrenterna har gjort bra och vad som anses vara mindre bra. Dessa exempel ligger sedan till grund för hur man bör gå tillväga för att undvika att gå i samma fallgropar och hur man ska tillvarata framgångsrika tillämpningar.

Skrivet den 7 mars av

Markus Sackemark

Skriv en kommentar

  • XHTML: Du kan använda följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>