Facebook Connect eller inte?

En mycket vanlig frågeställning när nya applikationer (oavsett plattform) ska produceras är huruvida man ska tillåta nya medlemmar att registrera sig med sitt facebook-konto. Det finns flera för- och nackdelar kring detta och IVEO har nedan utrett kring vad som är mest lämpligt.

Vad är Facebook Connect?

Facebook Connect baseras på OAuth 2.0 och tillåter användare att enkelt logga in och registrera sig i tredjepartsapplikationer genom att använda sig av sin Facebook-profil. På detta sätt får man som tredjepart direkt tillgång till grundläggande information från Facebook-profilen såsom namn, bild och ort (om användare fyllt i detta på Facebook). Man kan även begära ytterligare information och rättigheter, t.ex möjligheten att posta till en användares ”Timeline” för att tipsa om sin produkt/tjänst. Använderen blir under authensieringen informerad om vad din applikation begär för metadata från kontot.

Hur fungerar det?

Facebook Connect integreras relativt enkelt genom att använda sig av Facebooks API vilket är tillgängligt i ett antal olika programmeringsspråk. De mest använda språken är här PHP, Java samt JavaScript.

För att ge en användare möjligheten att använda Facebook-Connect behöver man skapa en app i ”Facebooks Developers”. När en användare för första gången registrerar sig på en tredjeparts-applikation sker följande (förenklat):

 • Användaren godkänner vilka rättigheter applikationen ska ha, exempelvis ”posta på min tidslinje”.
 • En förfrågan görs mot Facebooks API via klienten (JavaScript) eller server-side (PHP/Java etc).
 • Facebooks API skickar tillbaka en ”access token” med vilken man kan genomföra API-calls för användarens räkning. Detta kan t.ex vara att uppdatera användaren status, posta en bild osv..

Fördelar

Facebook Connect ger den omedelbara fördelen att en användare inte längre behöver fylla i långa formulär med information. Detta kan istället hämtas från användaren Facebook-profil. Genom att sänka trösklarna för att bli medlem har flera stora sajter lyckats öka sina registreringar med uppemot 100%. Utöver detta får man som tredjepartsapplikation direkt tillgång till användarens profilbild.

Flera tjänster som nyttjar Facebook Connect har även sett en stor viral spridning då man postat uppdateringar på användarnas ”Timeline” på Facebook. Detta ger upphov till en social exponering ett vanligt inloggningsförfarande inte hade kunnat ge.

En annan fördel är att Facebook-användare är vana vid sociala medier och att skapa ”shared”. Undersökningar visar att användare vilka har registrerat sig med Facebook Connect skapar 15-50% mer ”shared” än användare vilka registrerade sig med traditionella formulär. Att förenkla registrering för denna målgrupp kan i och med det potentiellt öka graden av det användargenererade innehållet.

Facebook Connect torde därmed resultera i:

 • Ökad konvertingsgrad för nya användare (fler registreringar)
 • Profilbild
 • Möjlighet till viral spridning
 • Användare skapar mer ”innehåll”

Nackdelar

En av de största nackdelarna med att använda sig av Facebook Connect är att användarna kan vara tveksamma till att lämna ut sitt riktiga namn och de uppgifter man har hos Facebook till en tredje part. Man är inte heller som tredjepart garanterad något mer än profilbild, namn, kön och ålder. Detta leder ofta till att man ändå måste uppge e-post, smeknamn, telefonnummer osv i senare steg i registreringsflödet.

I ett mindre användarvänlighetstest påvisades att om användarna inte är bekanta med Facebook Connect är de oftast skeptiska till att registrera sig på sajten. De missförstod ofta vad Facebook Connect innebär och trodde att ”mina vänner kommer spammas” och att ”mitt lösenord kommer inte längre vara säkert”. De svarade även ”Jag vill bara skapa ett konto, inte logga in på facebook” vilket tyder på att de inte förstod syftet med Facebook Connect.  Är ens målgrupp inte medveten om vad Facebook Connect innebär är det alltså rekommenderat att tillhandahålla tydliga alternativ för registrering.

Facebook Connect resulterar därmed i:

 • Du är inte garanterad att få mer information än profilbild, namn, ålder och kön. Ofta vill man även ha en epostadress.
 • Ditt autentiseringssystem är utlämnat till Facebook. Skulle de ändra något i sitt API måste du anpassa dig.
 • Användarna måste känna sig trygga att använda Facebook Connect för en tredjepartsapplikation
 • Användarna måste förstå vad Facebook Connect innebär
 • Användarna kan inte längre logga in hos tredje-part om de tar bort sin Facebook-profil

Skrivet den 7 november av

Markus Sackemark

Skriv en kommentar

 • XHTML: Du kan använda följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>