Mobilstrategi – inte bara en app.

Mobilstrategi – Kuriosa

Mobila sökvanor
Nielsen har utfört en studie omfattande 6 000 användare i deras sökvanor på internet. Denna studie resulterade i ett konstaterande om att 3 av 10 mobila sökningar resulterar i värdefulla affärsutfall i olika kanaler; såsom att sökningen resulterade i ett besök i en fysisk butik, ett telefonsamtal eller annan konvertering. Studien visade också att köprelaterade konverteringar i hälften av fallen inträffade inom en timma från sökningen som initierade besöket.

App eller responsiv webbplats?
En vanlig fråga vi får är huruvida man som organisation bör satsa på en responsiv webbplats eller en mobilapp. Med bakgrund mot vad som diskuterats ovan ska strategin i sin helhet avgöra vilka tekniska tillvägagångssätt som ska tillämpas. Vi rekommenderar personligen att prioritera en responsiv webbplats för att främst nå ut med erbjudanden. Mobilapplikationer omfattar ofta ett mer avsmalnat syfte som kan dra nytta av mobiltelefonens unika möjligheter och bättre prestanda.

Efter att i många års tid förespråkat och utbildat kunder, partners och kollegor om vikten av en tydlig mobilstrategi kan vi äntligen konstatera att IT-köparnas attityd har förändrats. Beställare och IT-köpare över hela vårt avlånga land har äntligen förstått betydelsen av att ha en mobil närvaro. Det finns däremot sällan finns någon strategi kopplad till de mobila satsningarna som utförs. Detta leder till bristande resultat.

Mobilstrategi – Se till efterfrågan…

Fler än någonsin lever sina liv bakom flertalet skärmar och internetanvändandet har växt till att inte bara omfatta en specifik plats utan precis överallt – bussen, ute på stan eller vid middagsbordet. Vad vi lugnt kan konstatera är att en datoranvändare vill ha en sak medan mobilanvändare ofta vill ha något annat. Användare av mobila enheter konsumerar helt enkelt information annorlunda.

Så hur ska man då gå tillväga? Identifiera vad dina kunder, som besöker dig från en mobil enhet, efterfrågar och bestäm därefter hur din mobilstrategi ska utformas för att tillgodose det. Det är alltså av yttersta vikt att utreda efterfrågan för att kunna tillgodose den. Förslagsvis kollar man närmre på följande punkter:

  • Var? – Var, i en mobil vardag, har kunden behov av din organisation.
  • Hur? – Hur efterfrågan ska tillgodoses.
  • Vad? – Vad vill kunden sannolikt uppnå.

Exempel: En bostadssökande (kund) och en mäklarfirma. En bostadssökande sitter och äter lunch och det är en visning i närheten – bostadssökande efterfrågar den informationen. Informationen tillgodoses lämpligen genom att den bostadssökande har en mobilapplikation som tillåter automatiska pushnotifikationer baserat på tid och geografisk lokalisering.

… och förankra den mobilstrategin helhjärtat.

Som rubriken för detta nyhetsinlägg indikerar innebär inte en mobilstrategi ”bara en app”. En mobilstrategi ska förankras djup och ska innebära ett tydligt mervärde för kunden – vilket slutligen gynnar organisationen som realiserar den. Att lansera en mobilapplikation utan en helhetstanke kommer innebära en kortvarig uppsida och man blir snabbt omkörd i den höga konkurrensen.

Exempel: Det har blivit allt vanligare i USA att fysiska butiker inte längre har som huvudsakligt syfte att sälja produkter över disk. Istället ändras butikerna till något som snarare kan beskrivas som ett ”showroom” för att sätta rätt prägel på varumärket och driva handel och trafik mot mobilapplikation och responsiva webbplatser.

Ett konkret exempel är den Amerikanska apotekskedjan Walgreens. Walgreens identifierade att de, i sina fysiska butiker, hade ett kundbortfall om 20% till följd av att stressade besökare inte hittade produkten de sökte. Därför införde de mobil e-handel som erbjöd möjligheten för kunderna att köpa produkterna via mobiltelefonen (och datorn) och senare under dagen hämta den på närmsta Walgreensbutik.

Alltså: se till möjligheterna och förankra mobilstrategin helhjärtat.

Sammanfattat

  • Identifiera vad dina mobila besökare efterfrågar
  • Utveckla responsivt och ändra layout till förmån för vad de mobila besökarna efterfrågar
  • Optimera. Analysera besöksflöden och optimera, optimera, optimera.
  • Låt någon ansvara för organisationens mobilstrategi som enbart fokuserar på mobila kunder.

Vill du ha hjälp med din mobilstrategi? Ta kontakt med oss här eller ring Markus Sackemark, 073 550 60 19.

 

Skrivet den 24 oktober av

Markus Sackemark

Kategorier: iPad iPhone Responsiv Webb

Skriv en kommentar

  • XHTML: Du kan använda följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>