Mobil webbapp eller nativeapp?

Sannolikt har du som läsare hört mängder av debatter och frågeställningar kring hurvida man ska utveckla en webbaserad webbapplikation eller en plattformsspecifik mobilapplikation. Vi som dagligen jobbar med utveckling av appar har kommit fram till det definitiva svaret: Hybriden är det bästa av två världar

Nativeutvecklad applikation

Detta innebär en applikation som utvecklats i ett low-level utvecklingsspråk. Oftast är det samma språk som det mobila operativsystemet bygger på. För iPhone skriver man i Objective-C och för Android är det Java. Applikationer skrivna direkt mot den avsedda plattformen blir snabba och pålitliga men går inte att utnyttja på andra plattformar – att lansera en iPhone och en Android applikation innebär därmed två helt olika kodbaser.

Webbapplikation – webbapp

En webbapp skrivs i webbspråk såsom HTML5, CSS3 och JavaScript. Det finns flera grafiska ramverk med avsikt att efterlikna känslan och utseendet i en native-applikation – trots att den inte använder deras respektive bibliotek, exempel är: Sencha Touch, Twitter Bootstrap, jQ Touch, jQuery Mobile m.fl. Applikationer skrivna i exempelvis Sencha har stöd för både iPhone, Android, Blackberry och kommer i förlängningen även fungera med Windows Phone. En webbapplikation deployas online och är körbar i webbläsaren.

Hybriden – den inkapslade webbapplikationen

Med hjälp av verktyg såsom Phonegap kan man kapsla in en webbapplikation och öppna upp för fler användningsområden (exempelvis offline-lagring/funktionalitet, kamera, accelerometer, GPS m.fl.). Därtill kan man öka prestandan genom att implementera plugins och lagra gränssnittet lokalt. Titanium och Mosync är andra ramverk som tillåter JavaScript för att skapa plattformsoberoende applikationer.

Svaret du letat efter

För att illustrera vår syn på vilken approach som är bäst (såvida inte applikationen du avser att utveckla är mycket hårdvarukrävande – då är Nativeutveckling lämpligast) så har vi gjort en bild:

tabell2

Uttryckt i ord anser vi att hybriden, alternativet som innebär det bästa av två världar, är det mest strategiska valet för att bygga en skalbar applikation. Man bibehåller en kraftfull kodbas vilket innebär att ändringar och uppdateringar endast behövs utföras på ett ställe. Utvecklingsförfarandet går snabbare om man avser nå flera plattformar, applikationen kan lanseras online för webbläsare såväl som för mobila marknader (App store m.fl.). Allt detta innebär ett väsentligt mer kostnadseffektivt utvecklings- och förvaltningsförfarande.

* Observera att detta inte tillämpas på applikationer med mycket höga prestandakrav – då lämpar sig nativeutveckling bättre.

Skrivet den 4 maj av

Markus Sackemark

Skriv en kommentar

  • XHTML: Du kan använda följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>