Mobila Webbappar

Grundläggande om mobila webbapplikationer

Dra nytta av kraften, kompatibiliteten och snabbheten i att utveckla mobila webbapplikationer för att snabbt nå ut med din applikation på flera plattformar. Mobila webbapplikationer innebär en kostandseffektiv utveckling med förenklad förvaltning och vidareutveckling. Låter det intressant?

Hur fungerar det?

En mobil webbapplikation innebär, till skillnad från en native-applikation, att applikationen i grunden är avsedd att kunna köras i webbläsaren och är i sig inte plattformsspecifik. Den mobila webapplikationen är skriven i webbspråk men kan med hjälp av ramverk såsom Phonegap och Titanium kompileras till traditionella mobilapplikationer för att lansera på exempelvis App Store eller Google Play (vi benämner detta som en hybridapp).

Vad kan en mobil webbapplikation göra?

Frågan här bör snarare vara – Vad kan en mobil webbapplikation inte göra? Tack vare Phonegap och andra moderna ramverk kan webbapplikationerna komma åt grundläggande funktionalitet såsom:

• Accelerometer – Mäta och känna av enhetens rörelse och lutning i realtid (rörelsesensorer)
• Kamera – Använd enhets kamera för att fotografera och spela in video
• Kompass – Få information om hur enheten är placerad i förhållande till väderstrecken.
• Uppkoppling – Utnyttja enhetens uppkoppling för att utföra
• Kontakter – Utnyttja enhetens adressbok
• Enhetsinformation – Samla information om enheten (exempelvis UDID för att verifiera enheten)
• Geolocation- Samla geografisk information
• Mediafiler – Spela in/spela upp mediafiler
• Offline funktionalitet – Använd enhetens lagringmedia

Läs mer här för en jämförelse mellan mobila webbapplikationer och native-applikationer.
Läs mer här om Sencha Touch.
Läs mer här om Phonegap.

Fördelar & Nackdelar

Det finns fördelar och nackdelar med att investera i en webbapplikation istället för en native-app. Dessa är i huvudsak följande:

Utvecklingstakten är högre.

En mobil webbapplikation har hög utvecklingstakt eftersom endast en kodbas används för flera plattformar.

Förenklad förvaltning.

En kodbas är avsevärt mycket lättare att förvalta och vidareutveckla än ett flertal olika. Dessutom har väsentligt fler utvecklare god kompetens i webbspråk än plattformsspecifika såsom Objective-C.

Körbar i webbläsaren.

Att kunna köra sin applikation i webbläsaren har flera fördelar. Det finns ingen byråkratisk godkännandeprocess, alla mobila enheter/datorer har en webbläsare.

Prestanda.

Om applikationen har höga prestandakrav kan den bli långsammare än vad användaren förväntar sig.