Mobilappar

Mobil närvaro är viktigt

Mobilappar är ett populärt och effektivt verktyg för att förmedla ett mervärde till sina kunder. Vi på IVEO har producerat fler än ett dussin mobilapplikationer för iPhone, Android och iPad. För applikationer med höga anspråk på säkerhet och prestanda utvecklar vi plattformsspecifikt och utnyttjar därmed kraften i varje enskild plattform. Vi har utvecklat applikationer som används i många olika sammanhang och branscher – allt från affärsystem till spel. Från mäklarbranschen till bilbranschen.

2015 har internettrafiken från mobila enheter gått om trafiken från stationära datorer med råge. Det innebär att dina kunder numera använder mobila enheter som sitt primära fönster mot din organisation. Om inte det är skäl nog att arbeta med din organisations mobila närvaro kan du ta del av spännande statistik nedan (källan för fakta anges inom parantes):

  • Tablets- och smartphoneägare tjänar generellt sett mer pengar och har därmed starkare köpkraft (Adobe)
  • En genomsnittlig kund spenderar idag 127 minuter per dag i mobilappar (Google)
  • 90% av dagens genomsnittliga kund flyttar sig mellan olika enheter för att slutföra en uppgift (Google)

Undersökningsresultat som är intressant att tillägga är att 40% av användare som är missnöjda med ett företags mobila upplevelse byter, om barriären är låg, till en konkurrerande verksamhet. 57% av samma tillfrågade användargrupp säger att de inte skulle rekommendera en verksamhet som inte erbjuder mobila tjänster. (Compuware ”What users want”2011).

IVEOs erbjudande

Vi tar ansvar för hela produktionsflödet och tar er från intuitiv gränssnittsdesign till färdiga mobilappar för iPhone, iPad, Windows Phone och Android med eventuella integrationer med andra system. Våra leveranser omfattar ofta systemintegration med CMSer såsom WordPress, Sharepoint eller EpiServer. Integrationer möjliggör avsevärt mer avancerade och ändamålsenliga applikationer med större mervärde för din organisation eller dina kunder.

Prestanda

Applikationer utvecklade med nativekod (plattformsspecifikt) har högre prestanda än alternativet webbapplikationer och lämpar sig därmed extra mycket för applikationer som har högre prestandaanspråk. Vi arbetar med webbapplikationer såväl som native-utvecklade applikationer och har bred erfarenhet av båda produktionsmetoderna.

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig att välja den bästa lösningen för just din mobilapplikation.