Redmine – Vårt nya system för projekthantering

IVEO har tidigare använt Basecamp som plattform för projekthantering men har nu bytt till Redmine. Vi har alltid varit nöjda med Basecamp men har nu vuxit ur systemet då våra projekt har, i takt med att IVEO har växt, ökat i storlek och omfattning. Vi har nu slutfört vår migrering och satt upp ett nytt arbetsflöde i Redmine.

Stora projekt – inte längre oöverskådliga med Redmine

Vi på IVEO insåg att det var dags att växla upp till ett mer omfattande system för projekthantering när vi möttes av listor omfattande hundratals uppgifter (tasks) rakt upp och ner. Vi hade ingen möjlighet att finfiltrera uppgifter och meddelandedialoger på ett sätt som blev överskådligt. Vi började då kika runt på tillgängliga alternativ och tittade bland annat på: Podio, Projectplace, Asana och slutligen Redmine.

Redmine blev slutligen det självklara valet. Det har ett mycket mer omfattande och dynamiskt tillvägagångssätt för att hantera uppgifter, kategorier, arbetsuppgifter, versioner och prioritet. Möjligheten att skapa sina egna privata custom queries för att sortera de uppgifter man har liggandes för utförande har underlättat stort för att få privat och global översikt i projekt.

Vi på IVEO arbetar enligt en litet modifierad SCRUM-metodik i våra kundprojekt. Redmine fungerar utmärkt att anpassa enligt ett SCRUM-baserat arbetsflöde genom att installera pluginet Agile Dwarf  som på ett överskådligt sätt låter Produktägare och Scrum-master hantera arbetsflödet. Redmine kan även ständigt utökas med egna custom fields för att skräddarsy den metadata som dina uppgifter eller tidrapporter ska omfatta.

Prioritet i Redmine

För de av våra projekt som är i en efterlevnadsfas har prioritetsfunktionen varit viktig. Faktumet att produktägaren kan prioritera ärenden i förvaltningsprojekt har effektiviserat för våra kunder såväl som för oss. Genom att kundens åsikter kring prioritet kan genomsyra vårt arbetsflöde i Redmine har ett flertal tillfällen varit mycket värdefullt.

Integration med GIT

I samtliga kundprojekt använder vi GIT som version control system (motsvarande Subversion). Redmine tillåter integration mellan vår molnhosting av repositories (Bitbucket) och Redmine-uppgifter. I Redmine finns ett gränssnitt för att se alla commits i projektet (även för kunder). Integrationen mellan uppgifter och bitbucket innebär bland annat att en utvecklare kan stänga en uppgift direkt genom att skriva commitmessage + ”closes” + uppgiftsnummer.

Wiki

Manualer och instruktioner till kunder har alltid känts analogt genom PDFer. Med en dedikerad Wiki för varje projekt har produktägaren möjlighet att skriva instruktioner/manualer direkt i projekthanteringssystemet. Wiki är därtill ett format som lämpar sig mycket väl för specifikationer som ju alltid behövs i större projekt. Genom att ha specifikation nära till hands kan alla alltid vända sig till specifikationen när frågor uppstår utan att börja gräva i sin Dropbox.

Redmine Fakturering

Sedan en tid tillbaka installerade vi pluginet ”Redmine CRM Invoice” som innebär att du kan skapa upp fakturor baserat på företagets tidrapporter. Fakturering har vi tidigare varit ganska analoga med (excelmallar). Sedan övergången till Redmine Invoice sparar vi många timmar varje månad. Inga timmar går heller förlorade i processen.

Egen hosting och plugins

Redmine, skrivet i Ruby on Rails, som inte bara är ett otroligt skalbart system är dessutom gratis under GPL-licens. Som utvecklare har du med andra ord möjlighet att skriva egna plugins för att ytterligare anpassa systemet efter din verksamhets önskemål. Vi hostar vår Redmineinstallation på en VPS i Linodes molnmiljö som har funkat kanon med minimalt underhåll. Plugins som vi kan rekommendera för din standarduppsättning är:

Skrivet den 24 januari av

Vilhelm Josander

Kategorier: Case & Tankar Ny Teknik

Skriv en kommentar

  • XHTML: Du kan använda följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>