Sökmotoroptimering (SEO)

SEO står för Search Engine Optimization och översätts till sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering går ut på att genom olika uppsättningar metoder och funktioner optimera en webbplats i syfte att synas högre upp i sökmotorernas sökresultat och därmed driva och aggregera mer trafik till webbplatsen.

Hur arbetar vi med sökmotoroptimering?

I IVEOs webbleveranser ingår en grundläggande implementation för hantering av sökmotoroptimering (SEO). Vi bygger upp den tekniska strukturen på ett sökmotorvänligt vis och söker alltid igenom våra produktioner, innan leverans, för att säkerställa teknisk SEO-kvalitet. I tillhandahållen manual beskriver vi även hur kunden ska arbeta med sitt textinnehåll och digitala strategi för att få konkurrensfördelar.

IVEO erbjuder även kontinuerlig assistans med SEO i form av regelbundna strategiska möten. På ett strategimöte tillhandahåller IVEO värdefull information om webbplatsen och hur redaktörerna ska arbeta för att förbättra dess synbarhet och möjlighet till ökad försäljning. Fokuset är affärsmässigt med syfte att öka antalet konverteringar, både totalt och procentuellt baserat på besökare.

Sökmotoroptimering – nyckelord

Sökmotoroptimering bygger i mångt och mycket på- och mäts baserat på nyckelord. Tillsammans tar IVEO och beställaren löpande fram relevanta nyckelord för branschen som beställaren verkar i. Målet är att Google-sökningar på dessa nyckelord ska visa beställaren bland de första tio resultaten. När målet är uppnått går arbetet ut på att bibehålla god placering och arbeta sig högre upp. IVEO hjälper beställaren att välja nyckelord lämpliga baserat på konkurrens och popularitet på Google. Varje månad tas en rapport fram och redovisas på strategimötet. Rapporten omfattar en lista på alla nyckelord och deras placering på Google samt information om det har skett en förbättring eller inte. Detta för att kunna mäta resultaten av det pågående SEO-arbetet.

Regelbunden teknisk analys

Varje månad utförs en genomlysning av alla föräldrar och barns webbsidor och identifierar missar av teknisk och redaktionell karaktär, däribland identifieras följande typer av problem:

  • Meta-data för varje sida(rubrik, förklaring, nyckelord)
  • Duplicerat innehåll
  • Tomma sidor
  • Serverfel (4XX, 5XX-fel)
  • För långa titlar
  • Saknad meta-data
  • Sökmotorblockerade sidor
  • Redirects
  • URL-namn

Länkkraft

Samlad länkkraft betraktas allmänt som det mest effektiva sättet för att växa i sökmotorernas ranking. Länkkraft byggs genom att webbplatser med hög ranking (med Googles terminologi: PageRank) länkar till webbplatsen i fråga. IVEO sammanställer varje månad hur kunden utvecklas genom länkar från andra webbplatser. Här kartlägger vi även några av kundens konkurrenter för att identifiera i vilka forum de syns och hörs i. Det finns naturligtvis många fler aspekter att ta hänsyn till avseende sökmotoroptimering och vi hjälper kunden att tillämpa en lämplig strategi baserat på målbilden som konkretiseras på de första strategimötena.