E-handel, Koncept & Design, Webbutveckling

Bonniershop – Bonnier Publications

Bonniershop - Köp Bonnier Publications alla titlar online

IVEO fick förtroendet att ta fram nytt koncept (UX, design, user journeys) samt stå för teknisk utveckling för en av Bonnier Publications viktigaste inkomstkällor, onlineförsäljningen av abonnemang med tillhörande premier i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Innan projektet startade fastställdes de primära målen, vilka var att få en ny enhetlig och lättarbetad e-handelsplattform som fungerar lika bra i mobilen som på desktop och som konverterar i högre grad än Bonnier Publications tidigare lösning hade gjort.

Efter mycket gediget arbet kring koncept, UX och design anpassad för de flera tidningarnas olika målgrupper utvecklades den tekniska plattformen i WordPress med flertalet integrationer mot interna affärs- och logistiksystem. Resultatet är en ny modern plattform anpassad för flera marknader som fungerar mycket väl för den stora mängden trafik som drivs till webbplatsen från Bonniers stora annonsnätverk. Att den konverterar bättre än tidigare lösning i både och mobil och desktop är givetvis även det en fördel!

Om Bonniershop – Bonnier Publications

Bonnier Publications är Nordens största utgivare av tidskrifter med fler än 50 titlar i flertalet länder. Bland titlarna återfinns bland annat Aktiv Träning, Allt om Historia, Digitalfoto, Gör Det Själv, iForm, Illustrerad Vetenskap, Militärhistoria, National Geographic, PC Tidningen, Populärhistoria, Släkthistoria samt Världens Historia.

Vårt uppdrag

IVEO fick förtroendet att ta fram nytt koncept (UX, design, user journeys) samt stå för teknisk utveckling för en av Bonnier Publications viktigaste inkomstkällor, onlineförsäljningen av abonnemang med tillhörande premier i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Till webbplatsen

Flera marknader, enkelt administrationsgränssnitt och hög belastning

Det genomförs dagligen tusentals köp på plattformen utspritt på flera marknader vilket ställde höga krav på en lösning vilken är enkel att jobba med för administratörer och samtidigt klarar hög belastning.

Flera marknader

IVEO tog fram en skalbar lösning i WordPress vilken integrerades mot Bonnier Publications interna affärssystem och kraftigt reducerade tiden det tog för administratörer att publicera nya kampanjer för olika titlar över flera marknader.

Hög belastning

Den tekniska lösningen behövde var snabb och klara den höga belastningen av trafik som drivs till siten. Minsta nedtid resulterar i intäktsförluster för Bonnier Publications så IVEO är mycket nöjda över den tekniska arkitektur som plattformen använder sig av. Lösningen är skalbar och enkelt att vidareutveckla för nya idéer och affärsmöjligheter som Bonnier Publications kan tänkas vilja ha i framtiden.

Avancerad tracking och analytics

En viktig aspekt i projektet var att få en god struktur på hur kunder rör sig från de hundratals externa siter som används för att driva trafik till den nya plattformen och därefter kunna följa upp på ett enkelt hur/varför kunder genomför ett köp. Tillsammans med Bonnier Publications togs ett helhetsgrepp kring e-commerce tracking och relevanta mätpunkter sattes upp och integrerades med Enhanced E-commerce Tracking.

Resultatet är en gedigen struktur där Bonnier Publications nu har en god inblick i hur deras ”user journeys” ser ut, vilka av deras premier som är mest attraktiva, hur prissättningen bör struktureras (från marknad till marknad) och allt annat som kommer med underlaget som nu finns tillgängligt att analysera.

Från skiss till design