Webbutveckling, Applikationsutveckling

CheckProof

Digitalt underhålls- och rapporteringssystem

IVEO har utvecklat en modern och digital lösning där CheckProofs kunder på ett smidigt sätt utför sin verksamhets dagliga tillsynsbehov av maskinparker, skyddsronderingar och liknande. Med hjälp av ett intuitivt gränssnitt och applikationer för iOS, Android och Windows Phone digitaliseras företagets hantering av avvikelser, felrapporteringar och dagligt underhåll av maskiner samtidigt som uppföljning underlättas avsevärt.

IVEO har helhetsansvar för den tekniska plattformen, både för nyutveckling, förvaltning och förbättring. I nära samarbete med CheckProof tar vi fram ny funktionalitet och vidareutvecklar tjänsten för att möta kundernas behov och efterfrågan.

Om CheckProof

CheckProof tillhandahåller ett användarvänligt och intuitivt system för att digitalisera och underlätta verksamheters dagliga tillsynsbehovs av maskinparker, säkerhetsarbete och uppföljning. Med CheckProof får du en enkel överblick av hur underhålls- och säkerhetsarbetet ser ut för just ditt företag.

Vårt uppdrag

IVEOs uppdrag bestod av att ta fram den tekniska plattformen för CheckProof, alltifrån systemarkitektur och API-utveckling till utveckling av administrationsgränssnitt och mobila applikationer. Lösningen baseras på hybridapplikationer till iOS, Android och Windows samt en webapplikation, allt skrivet i frontend-ramverket EmberJS.

Läs mer om CheckProof

Appar för alla!

CheckProof vill vara tillgängliga för alla sina kunder, oavsett vilket operativsystem de använder.För att möta krav och efterfrågan från kunderna finns CheckProof tillgängligt för iOS, Android samt Windows Phone. IVEO har därför utvecklat hybridapplikationer till alla dessa plattformar vilket avsevärt minskat utvecklingstiden.

Lättadministrerat

Med en intuitiv administrationspanel förenklar CheckProof administrering och uppföljning av verksamhetens dagliga tillsynsverksamhet. Utforska utförda kontroller på maskiner och ronderingar, registrera avvikelser, utför påfyllningar och få tydlig och enkel statistik om hur din maskinpark mår.

IVEOs helhetsansvar för den tekniska plattformen gör att vi tillsammans tryggt kan utveckla ny funktionalitet på ett snabbt och smidigt sätt

Jonas Pålgård - Medgrundare CheckProof

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till projektledare Per Almhorn, besök checkproof.com eller spela upp videon nedan.