Strategi, Koncept & Design, Webbutveckling

Vattenfall

Smart digital transformation

Alla stora och sedan länge etablerade företag står inför en stor utmaning i takt med att den tekniska/digitala utvecklingen driver deras respektive bransch framåt.

Inom energi-branschen såväl som transport-, hotell- och musikbranschen revolutionerar tekniken fundamentalt hur marknaden ser ut och nya tjänster efterfrågas snabbare än vad storföretagen hinner leverera. Aldrig tidigare har teknikdrivna företag på så kort tid kunnat slå ut stora och etablerade aktörer. Se bara på hur Spotify, Uber och airbnb på kort tid helt förändrat marknadsvillkoren.

Givet dessa förutsättningar måste storföretagen formulera en digital strategi, förankra den och sedermera andas den. Detta är digital transformation och vi har hjälpt Vattenfall med just detta.

Om Vattenfall

Vattenfall AB är ett energiföretag som är helägt av Svenska staten. Företaget är producent av elektrisk energi, fjärrvärmeleverantör samt elnätägare. Vattenfall har över 30 000 anställda och är, till omsättningen sett, Sveriges tredje största företag.

Vårt uppdrag

IVEO fick i förtroende att ta fram ett nytt innovativt förändringsverktyg för att främja företagets digitala transformation. Syftet var att engagera medarbetare av högre befattning inom koncernen och förankra syftet och tillvägagångssättet för att bli ett mer digitalt företag.

Vattenfall.se

IVEO har hjälpt oss att visualisera vår digitala strategi på ett lustfullt och professionellt sätt vilket haft ett stort värde i vår implementering internt

Annelie Gullström, Head of Digital Strategy, Vattenfall