Vi gjorde om Stor&Liten till en mobilvänlig webbplats

Vid nya produktioner är ett mobilvänligt gränssnitt numera ett givet val. Det är däremot inte alla som står inför en nyproduktion av sin webbplats och det är förstås kostsamt och omständligt att göra om sin webbplats enbart för att få den mobilvänlig. Vi hjälpte Stor&Liten att göra om sin befintliga webbplats till mobilvänlig på två veckor.

Google prioriterar mobilvänliga webbplatser

Sedan den 21 april införde Google en dramatisk ändring i sin sökalgoritm som kommer främja mobilvänliga webbplatser och således straffa icke mobilvänliga. Detta är förstås angeläget att uppmärksamma om organisk trafik från Google är en viktig källa för verksamheten. Om man är osäker på om en webbplats möter kraven för att anses vara mobilvänlig kan man testa den här: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Som en konsekvens av Googles algoritmändring enligt ovan bestämde sig Stor&Liten för att göra sin befintliga webbplats responsiv med hjälp av IVEO. Målsättningen var en snabb, effektiv och ändamålsenlig punktinsats som inte skulle kräva några ändringar i CMS eller bakomliggande E-handelsplattform. Två veckor senare driftsattes Stor&Liten responsiva gränssnitt som mötte alla ovanstående krav.

Få utnyttjar möjligheten

I dialog med våra kunder har vi insett att väldigt få vet om att man kan göra om en befintlig icke-responsiv webbplats till responsiv utan att påbörja ett stort och kostsamt projekt. I branschen är kunskapen kring tekniken som används vid responsiva tillämpningar i högsta grad varierande och vi uppmuntrar IT-beställare att utvärdera tillgängliga tillvägagångssätt.

Open Source resurser från IVEO (för utvecklare)

IVEO har delat med sig av ett antal resurser som är till stor hjälp för utvecklare när ett responsivt gränssnitt ska tas fram:

Mobilio-menu

Implementera en klassisk hamburger-meny med stöd för flera hierarkiska nivåer. Hamburgermenyn betraktas generellt sett vara den mest effektiva navigationsstrukturen i mobila enheter.

Contested regions

Låter dig flytta innehåll in och ur olika sektioner på webbplatsen baserat på webbläsarens bredd. Användbart för att anpassa innehåll mot mobila enheter. Contested regions är enkelt att använda och skrivs direkt i HTML.

Vesponsive

Fungerar på ett liknande sätt som contested regions men istället för att skriva ut hur du vill att gränssnittet ska bete sig i HTML så gör du det i JavaScript. Detta är ändamålsenligt om du exempelvis inte har tillgång till kundens källkod utan istället vill leverera JavaScript/CSS som kunden kan implementera i sin miljö själva.

Vi har genomfört flera framgångsrika implementationer av responsiv design på befintliga, statiska, webbplatser och intranät. Vi arbetar med responsiva gränssnitt oberoende av plattform – vi har bland andra arbetat med EPiServerSharepointIBM ConnectionsDrupalWordPress och Umbraco för responsiv design.

Kontakta markus@iveo.se om ni vill veta mer kring responsiva tillämpningar.

Skrivet den 2 juni av

Markus Sackemark

Kategorier: E-Handel Responsiv Webb

Skriv en kommentar

  • XHTML: Du kan använda följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>