Webbplatser

Grundläggande Webbplatser

Vi har bred erfarenhet av produktion av moderna webbplatser. Vi arbetar huvudsakligen i Open Source CMSet WordPress samt det licensbaserade CMSet EPiServer. Vi har bred erfarenhet av branschens samtliga förekommande webbläsare och arbetar alltid med den senaste tekniken.

Hos oss kan du få hjälp med allt från en enkel blogg till en komplicerad plattform. Integrationer mot affärssystem, e-handel och sökmotoroptimering är vanliga inslag i våra webbprojekt.

Strategi.

Nyckeln till en framgångsrik IT-satsning är en väl förankrad och skräddarsydd digital strategi. Enligt en flerårigt upparbetad metodik arbetar vi för att våra kunder ska nå en relevant, lönsam och innovativ digital närvaro. Tillsammans formulerar vi en digital strategi för verksamheten eller det digitala initiativet i fråga.

Koncept & Design

Centralt i konceptutvecklingen är att syna det digitala initiativets verkliga syfte enligt den digitala strategin. I denna arbetsfas är de tekniska aspekterna inte i huvudsaklig fokus – utan målgruppen. Lösningen skräddarsyrs efter konkreta behov med avsikten att lyfta kundens verksamhet vad användarvänlighet, kommunikation och affärsmässighet beträffar. För att stå ut i bruset bland all konkurrens på internet krävs något utöver det vanliga. Vi tar det komplexa och besvärliga till något enkelt, begripligt och intresseväckande. Vi står för strukturerade lösningar genomsyrade av vår kunskap inom interaktionsdesign, innovativitet och känsla.

Teknik & Utveckling.

Teknik är vår starkaste sida. Vi levererar tekniskt kompetenta lösningar med marknadsledande systemplattformar som grund för både webb och mobil. Integrationer med affärssystem, CRM-system, Helpdesk eller liknande kan tillföra stort mervärde i form av synnergieffekter och förenkla ett flertal processer i kundens arbetsflöde.

Drift och Efterlevnad.

Vi tar ansvar för våra produktioner efter leverans. Vi erbjuder skalbar drift och förvaltning av våra projekt. All projekthantering, där kunden har full insyn, sker i vårt projekthanteringssytem. Ofta ansvarar vi för regelbundna säkerhets- och versionsuppdateringar av produktionen.