WordPress

WordPress är världens populäraste innehållshanteringssystem (CMS). Det är ett lättadministrerat, skalbart och intelligent system som går att utveckla till en mängd olika ändamål. Bland annat kan man använda systemet som bas för webbplatser, intranät, e-handel, kampanjsiter och mycket mer. CNN, Time, Reuters, TED och NBC kan inte ha alla ha fel - WordPress är ett fantastiskt CMS tack vare sin enkelhet och skalbarhet. Uppskattningsvis 80 miljoner webbplatser är baserade i systemet, allt från privata webbplatser till stora nyhetsportaler.

Om WordPress

WordPress som CMS används i dagsläget av ca. 23% av världens webbplatser. Anledningarna till det är många men de främsta torde vara att det väldigt användarvänligt för redaktörer och administratörer, det är en kostnadseffektiv lösning då själva plattformen är Open Source och därigenom gratis, det är lätt att koppla på externa tjänster och kräver ingen komplicerad driftmiljö. WordPress tillhandahåller också mobilapplikationer för administratörer vilket gör det lätt att uppdatera webbplatsen när man inte sitter vid den dator, givetvis är också administrationspanelen responsive om man vill använda den istället.

IVEO är specialiserade på komplex utveckling i WordPress för det krävande företaget där det ofta krävs en stor portion skräddarsydd utveckling med fokus på prestanda och användarvänlighet. Vi gillar också att tänja på gränserna för vad som är möjligt och leverera över förväntan.

WordPress plugins

Vi på IVEO är experter på att utveckla plugins (tilläggsprogramvara) för WordPress och har mycket god kännedom om vilka högkvalitativa Open Source plugins som finns tillgängliga som passar ditt projekt. Det finns stora kostnadsfördelar att använda WordPress eftersom mycket användbar programvara finns att tillgå. Det finns heller ingen licenskostnad.

Hosting och förvaltning WordPress

IVEO erbjuder säker och skalbar hosting och drift av WordPress-plattformar. De driftas på en väl anpassad miljö där högsta säkerhet och upptid är prioriterat. IVEO kan genom att leverera såväl tekniken som ansvara för drift stå för en helhetsleverans där resultatet även fungerar optimalt i en efterlevnad- och förvaltningsfas.

Vi tar ansvar i förvaltningsfasen genom att erbjuda möjligheten till våra kunder att vi för en fast kostnad utför säkerhetsuppdateringar, versionsuppdateringar och pluginuppdateringar för att hålla systemet säkert, modernt och högpresterande. Om frågor dyker upp erbjuder vi även grundläggande eller avancerad support för redaktörstjänster och felsökning.

E-handel med WordPress (WooCommerce)

WooCommerce är en modul som installeras ovanpå WordPress. WooCommerce skapar upp en stabil grund för e-handeln och är väl testat ur en prestandasynvinkel. WooCoomerce är en open-source-lösning med flertalet användbara tilläggsmoduler som enkelt kan installeras för att utöka funktionalitet.

WooCommerce omfattar såväl grundläggande som avancerad funktionalitet för e-handel såsom; kund- och produkthantering, kategorier, produktgrupper, rapporter, orderhantering, relaterat innehåll, rabatter och mycket annat. Woocommerce i sin tur kan konfigureras genom ett flertal submoduler för att tillhandahålla mer omfattande funktionalitet. IVEO har ett flertal egenutvecklade moduler till WooCommerce och WordPress för förbättrad navigation, integration med tredjepartssystem, betallösningar, aggregering av sociala flöden mm.

Läs mer:
WordPress för Webbplatser.
WordPress för Intranät.